پیکسل های واقعی و مجازی در ماژول تلویزیون شهری

اگر چه ماژول های تمام رنگی بسیاری وجود دارند که در هر پیکسل آنها دو ال ای دی قرمز هستند ولی تمام آنها قابلیت پدید آوردن پیکسل مجازی یا Virtual Pixel را دارا نیستند. به منظور پدید آوردن پیکسل مجازی ضروری می باشد که دو ال ای دی قرمز در هر پیکسل به طور منفک دستور بگیرند ولی معمولا ماژول هایی که دو ال ای دی قرمز در هر پیکسل شان دارا هستند با یک سیگنال به دو ال ای دی قرمز دستور می دهند بنابراین قابلیت پدید آوردن پیکسل مجازی را نخواهند داشت.

 در تلویزیون شهری ماژول های تمام رنگی هم هستند که هر پیکسل آنها از یک ال ای دی ساخته شده است ولی این ال ای دی به خودی خود در برگیرنده سه ال ای دی قرمز ، سبز و آبی در یک پکیج می باشد که آنها را ال ای دی های RGB می گویند. این ماژول ها به خاطر واقع شدن هر سه ال ای دی در یک بسته بندی ، ترکیب رنگ خیلی خوبی را دارا هستند و از فاصله های کم کیفیت خیلی زیادی را در ترکیب رنگ های متفاوت ایجاد می کنند ولی امکان پدید آوردن پیکسل های مجازی در آنها نیست.

پیکربندی پیکسل یا Pixel Configuration در ماژول ها با کد های متفاوتی نمایش داده می شوند که در زیر به نحو مختصری تعریف شدند:

1R : نشانگر ماژول تلویزیون شهری تک رنگ با یک ال ای دی قرمز در هر پیکسل
1G : نشانگر ماژول تلویزیون شهری تک رنگ با یک ال ای دی سبز در هر پیکسل
1W : نشانگر ماژول تلویزیون شهری تک رنگ با یک ال ای دی سفید در هر پیکسل
1B : نشانگر ماژول تلویزیون شهری تک رنگ با یک ال ای دی آبی در هر پیکسل
1R1G : نشانگر ماژول تلویزیون شهری سه رنگ با یک ال ای دی قرمز و یک سبز در هر پیکسل (رنگ زرد به صورت ترکیبی ایجاد می شود)
1R1B : نشانگر دهنده ماژول تلویزیون شهری سه رنگ با یک ال ای دی قرمز و یک آبی در هر پیکسل (رنگ بنفش به صورت ترکیبی ایجاد می شود)
2R1G : نشانگر ماژول تلویزیون شهری سه رنگ با دو ال ای دی قرمز و یک سبز در هر پیکسل (رنگ زرد به صورت ترکیبی ایجاد می شود)
2R1B : نشانگر ماژول تلویزیون شهری سه رنگ با دو ال ای دی قرمز و یک آبی در هر پیکسل (رنگ بنفش به صورت ترکیبی ایجاد می شود)
RGB : نشانگر ماژول تمام رنگی با سه ال ای دی قرمز ، سبز و آبی در هر پیکسل (همه رنگ ها به صورت ترکیبی ایجاد می شود)
2R1G1B : نشانگر ماژول تمام رنگی تلویزیون شهری با دو ال ای دی قرمز ، یک سبز و یک آبی در هر پیکسل

با آموزش های ال ای دی پنل در زمینه تلویزیون شهری به روز باشید.

آدرس تماس

با ما تماس بگیرید :

دفتر فروش :

تهران - خیابان ستار خان - روبروی برق آلستوم- پلاک834

                    


تلفکس :      44299755 -021 (8 خط)

همراه : 09126630257