پیکسل های واقعی و مجازی در ماژول تابلو روان

اگر چه ماژول های تمام رنگی بسیاری وجود دارند که در هر پیکسل آنها دو ال ای دی قرمز هستند ولی تمام آنها قابلیت پدید آوردن پیکسل مجازی یا Virtual Pixel را دارا نیستند. به منظور پدید آوردن پیکسل مجازی ضروری می باشد که دو ال ای دی قرمز در هر پیکسل به طور منفک دستور بگیرند ولی معمولا ماژول هایی که دو ال ای دی قرمز در هر پیکسل شان دارا هستند با یک سیگنال به دو ال ای دی قرمز دستور می دهند بنابراین قابلیت پدید آوردن پیکسل مجازی را نخواهند داشت.
 در تابلو روان ماژول های تمام رنگی هم هستند که هر پیکسل آنها از یک ال ای دی ساخته شده است ولی این ال ای دی به خودی خود در برگیرنده سه ال ای دی قرمز ، سبز و آبی در یک پکیج می باشد که آنها را ال ای دی های RGB می گویند. این ماژول ها به خاطر واقع شدن هر سه ال ای دی در یک بسته بندی ، ترکیب رنگ خیلی خوبی را دارا هستند و از فاصله های کم کیفیت خیلی زیادی را در ترکیب رنگ های متفاوت ایجاد می کنند ولی امکان پدید آوردن پیکسل های مجازی در آنها نیست.
پیکربندی پیکسل یا Pixel Configuration در ماژول ها با کد های متفاوتی نمایش داده می شوند که در زیر به نحو مختصری تعریف شدند:
1R : نشانگر ماژول تابلو روان تک رنگ با یک ال ای دی قرمز در هر پیکسل
1G : نشانگر ماژول تابلو روان تک رنگ با یک ال ای دی سبز در هر پیکسل
1W : نشانگر ماژول تابلو روان تک رنگ با یک ال ای دی سفید در هر پیکسل
1B : نشانگر ماژول تابلو روان تک رنگ با یک ال ای دی آبی در هر پیکسل
1R1G : نشانگر ماژول تابلو روان سه رنگ با یک ال ای دی قرمز و یک سبز در هر پیکسل (رنگ زرد به صورت ترکیبی ایجاد می شود)
1R1B : نشانگر دهنده ماژول تابلو روان سه رنگ با یک ال ای دی قرمز و یک آبی در هر پیکسل (رنگ بنفش به صورت ترکیبی ایجاد می شود)
2R1G : نشانگر ماژول تابلو روان سه رنگ با دو ال ای دی قرمز و یک سبز در هر پیکسل (رنگ زرد به صورت ترکیبی ایجاد می شود)
2R1B : نشانگر ماژول تابلو روان سه رنگ با دو ال ای دی قرمز و یک آبی در هر پیکسل (رنگ بنفش به صورت ترکیبی ایجاد می شود)
RGB : نشانگر ماژول تمام رنگی با سه ال ای دی قرمز ، سبز و آبی در هر پیکسل (همه رنگ ها به صورت ترکیبی ایجاد می شود)
2R1G1B : نشانگر ماژول تمام رنگی تابلو روان با دو ال ای دی قرمز ، یک سبز و یک آبی در هر پیکسل

با آموزش های ال ای دی پنل در زمینه تابلو روان و تلویزیون شهری به روز باشید.

تلویزیون شهری اینستاگرام

آدرس تماس

با ما تماس بگیرید :

دفتر فروش :

تهران - خیابان ستار خان - روبروی برق آلستوم- پلاک834

                    


تلفکس :      44299755 -021 (8 خط)

همراه : 09126630257