تنظیمات ماژول تلویزیون شهری

 

برای کار با مدلهای گوناگون ماژولال ای دیآگاهی از ویژگیهای منتقل دهنده هر ماژولال ای دیخیلی لازم می باشد. این ویژگیهای به منظور تنظیمات اولیه برد کنترل تلویزیون شهری مورد استفاده است که بدون تنظیم کردن آنها برد کنترل قابلیت کار و ارتباط با ماژولال ای دیرا نخواهد داشت . ناگفته نماند که ویژگیهای عرضه شده در این قسمت بر مبنای ماژول های ارائه شده در فروشگاه شرکت ما فراهم شده است و امکان دارد در بعضی موردها با ماژول های ارائه شده بوسیله بقیه شرکتها فرقدار باشند ولی معمولا ماژول های موجود در بازار ایران دارای تنظیمات یکسانی می باشند.

تنظیمات ماژولال ای دیتک رنگ P10

این تنظیمات به منظور مدل های ماژولال ای دیتک رنگ P10 با رنگ های قرمز ، سبز ، سفید ، آبی و زرد مشابه می باشد و تمام آنها به یک صورت در برد کنترل تنظیم می گردند

Color: Single Color

 

Unit Board: Custom (32*16)

 

Data Polarity: Low Enable

 

OE Polarity: High Enable

 

Scan Mode: Scan (1/4) Snakelike downwards Row(16) Column(8) General P10

 

نکته : در نرم افزار HD و نرم افزار های تولید انیمیشن نظیر Swish Max ، به منظور ماژول هایال ای دیتک رنگ که رنگی غیر از قرمز را دارا می باشند ، تنها از همان رنگ قرمز در تولید برنامه بهره گرفته می شود. به عنوان نمونه در تولید برنامه به منظور تلویزیون شهری با ماژول سبز ، شما باید در برنامه از رنگ قرمز بهره ببرید نه از رنگ سبز و یا به منظور ساخت تلویزیون شهری با ماژول سفید و یا آبی ، بایست از رنگ قرمز در برنامه بهره ببرید نه از رنگ سفید و یا آبی . این یک دستور ثابت برای تابلو روان ها می باشد. اگر این دستور را مراعات نکنید ، ماژول تان خوب کار نمی کند.

 

تنظیمات ماژولال ای دیسه رنگ P10

این تنظیمات در جهت هر دو نمونه ماژولال ای دیسه رنگ P10 یعنی P10-RG و همینطور P10-RB مشابه می باشد و تمام آنها به یک صورت در برد کنترل تنطیم می گردند.

 

Color: Dual Color

 

Unit Board: Custom (32*16)

 

Data Polarity: High Enable

 

OE Polarity: Low Enable

 

Scan Mode: Scan (1/4) Snakelike downwards Row(16) Column(8) General P10

 

نکته : در نرم افزار HD و نرم افزار های تولید انیمیشن نظیر Swish Max ، به منظور تولید ماژول هایال ای دیاز نمونه P10-RB ، تنها از رنگ های قرمز و سبز و زرد در تولید برنامه بهره گرفته می شود. در حقیقت ماژولال ای دیسه رنگ از نمونه P10-RG قابلیت ارائه رنگ های قرمز ، سبز و زرد را دارا می باشد و ماژولال ای دیسه رنگ نمونه P10-RB قابلیت ارائه رنگ های قرمز ، آبی و بنفش را داراست ولی به منظور طراحی برنامه در جهت ماژول P10-RB باید از رنگ سبز به عوض آبی و از رنگ زرد به عوض بنفش در طرح تان بهره ببرید. این یک دستور اجرایی می باشد. در عمل و بر روی تلویزیون شهری، ماژول تان رنگ های سبز را آبی و رنگ های زرد را بنفش نمایش می دهد. اگر این دستور اجرایی را مراعات نکنید ، ماژول شما خوب کار نمی کند .

 

تنظیمات ماژولال ای دیسه رنگ P16

این تنظیمات به منظور هر دو نمونه ماژولال ای دیسه رنگ P16 یعنی P16-2R1G و همینطور P16-2R1B مشابه می باشد و تمام آنها به یک صورت در برد کنترل تنطیم می گردند .

 

Color: Dual Color

 

Unit Board: Custom (16*8)

 

Data Polarity: High Enable

 

OE Polarity: Low Enable

 

Scan Mode: Scan (1/4) Snakelike downwards Row(8) Column(8) General P16

 

نکته : در نرم افزار HD و نرم افزار های تولید انیمیشن نظیر Swish Max ، در جهت تولید ماژول هایال ای دیاز نمونه P16-2R1B ، تنها از رنگ های قرمز و سبز و زرد در تولید برنامه بهره ببرید. در حقیقت ماژولال ای دیسه رنگ از نمونه P16-2R1G قابلیت ارائه رنگ های قرمز ، سبز و زرد را دارا می باشد و ماژولال ای دیسه رنگ نمونه P16-2R1B قابلیت ارائه رنگ های قرمز ، آبی و بنفش را داراست ولی به منظور طراحی برنامه در جهت ماژولP16-2R1B باید از رنگ سبز به عوض آبی و از رنگ زرد به عوض بنفش در طرح تان بهره ببرید. این یک دستور اجرایی برای این نمونه تلویزیون شهری هاست. در عمل و بر روی تلویزیون شهری ، ماژول تان رنگ های سبز را آبی و رنگ های زرد را بنفش نمایش می دهد. اگر این دستور اجرایی را مراعات نکنید ، ماژول شما خوب کار نمی کند .

 

تنظیمات ماژولال ای دیهفت رنگ P20

این ماژول در حقیقت یک ماژولال ای دی تمام رنگی P20-2R1G1B می باشد ولی می توان با برد های ساده ای نظیر HD هم آن را پیاده ساطس کرد و هفت رنگ رنگین کمان: قرمز ، سبز ، آبی ، زرد ، بنفش ، فیروزه ای و حتی سفید را با آن ایجاد کرد. با تنظیم نمودن این تنظیمات در برد کنترل این ماژول به یک ماژولال ای دیهفت رنگ بدل خواهد شد. البته مدل هاب ارتباطی این ماژولال ای دیبایست از مدل HUB-08 انتخاب گردد.

Color: Full Color

 

Unit Board: Custom (16*8)

 

Data Polarity: High Enable

 

OE Polarity: Low Enable

 

Scan Mode: Scan (1/4) Snakelike upwards Row(8) Column(8)

آدرس تماس

با ما تماس بگیرید :

دفتر فروش :

تهران - خیابان ستار خان - روبروی برق آلستوم- پلاک834

                    


تلفکس :      44299755 -021 (8 خط)

همراه : 09126630257